Intranet

Miljø

Ventherm A/S' miljøpolitik:

At reducere alle miljømæssige påvirkninger, der opstår om følge af virksomhedens aktiviteter.

Miljømål:

At reducere virksomhedens samlede miljøbelastning gennem
procesoptimering og reduktion af ressourceforbrug.
At indkøbe varer og ydelser der tilgodeser miljøet, herunder
indkøb at produktionsudstyr og råvarer.
At anvende den nyeste teknologi til at udvikle grønne løsninger samt tilbyde kunder produkter, der reducerer energi- og ressourceforbruget.