Intranet

Blanderum

Blande- og pumperum anvendes primært til opbevaring af maling og maleudstyr som f.eks. pumper, omrørere, sprøjtepistoler m.m. samt til rengøring heraf.

Der er særlige krav til brandsektionering, ventilation og ATEX-zoneklassificering.

Eksempler på tilbehør:

Drester 8000 pistolrenser-/vasker:

Rensning/genbrug af fortynder (Drester 120):

 

 

 

 

 

 

Udvalgte krav til og egenskaber ved blanderum:

  • Opbygges i EI60 brandgodkendte sandwichpaneler.
  • Luftskifte minimum 60 gange/time ved ophold i rummet. Når der ikke er ophold i rummet, opretholdes et luftskifte på ca. 3 gange/time.
  • Effektiv belysning.
  • Udstyres med rense-/blandeskab med vask.
  • Fleksibel punktsugearm til placering ved åbne beholdere.
  • Udstyr er godkendt til ATEX zone 1 eller 2.
  • Vi anbefaler forsænkning af dele af gulvet med overliggende gitterriste, hvilket fungerer som spildbakke.
  • Kan leveres med særskilt opvarmet erstatningsluft. Blanderummet er normalt ikke betegnet som en fast arbejdsplads, og derfor tilføres erstatningsluft som udgangspunkt igennem et brandspjæld med filter, der er indbygget i væggen (vakuum i rummet).