Robotløsninger til overfladebehandling og sandblæsning

Automatisk selvprogrammerende og 3D scannende malerobotter til tung industri. 

Ventherm A/S leverer robotløsninger, der gør det muligt at generere robotprogrammer uden at stoppe produktionen. Ventherm A/S’ robotløsninger fungerer ved at scanne det umalede emne i 3D og baseret på scanningen genererer softwaren automatisk et program, der udregner de mest optimale malebaner og optimerer forbruget af maling.

Sammen med størrelsen og formen på det individuelle emne, er positionen og placeringen også taget i betragtning, ved at holde 3D scanning op mod den oprindelige CAD-tegning af emnet. Resultatet er, at programmet er optimeret og tilpasset til hvert enkelt emne.

Med Ventherm A/S’ robotløsninger er det også muligt at tilpasse malingsparametre såsom vinkel, hastighed og malingstryk til enhver type af overflade.

Vetherm Paint and sandblasting robot solutions

Robotteknologi for tunge industrier

Fordele, der optimerer og forandrer processerne

Vores robotløsning er en nytænkende teknologi, der giver vores kunder et markant forspring..

  • Høj flexibilitet og overfladekvalitet.
  • Forøget produktionskapacitet ved at sikre en konstant og ensartet arbejdsproces.
  • Optimale malebaner.
  • Reduktion og kontrol af malingsforbrug.
  • Ingen menneskelig robotprogrammering.
  • Reducerede omkostninger til personale
  • Danskudviklet og pålidelig software.

Ovenstående ses et udvalg af de robotter vi tilbyder. ABB Robotics er Ventherm’s fortrukne leverandør, da de leverer top-of-the-line robotter til overfladebehandling.

Gantry malerobot-løsninger

Er du på udkig efter høj fleksibilitet og effektivitet er en gantry malerobot sandsynligvis den rette løsning. Konventionelle gantry malerobot-løsninger er baseret på offline prorammering, hvilket resulterer i lav fleksibilitet, og det stiller høje krav til personalet, når det kommer til at positionere det umalede emne korrekt og med høj præcision i malekabinen.

Ventherm kombinerer vores gantry løsninger med den seneste teknologi – selvprogrammerende robotter. Ved at 3D-scanne det umalede emne, kan vores gantry løsning positionere sig selv baseret på scanningen samt den oprindelige 3D CAD-tegning af emnet. Der er ikke brug for manuelle handlinger på grund af Ventherms selvprogrammerende gantry malerobotter.

Vetherm Paint and sandblasting robot solutions

PoseFitter-systemet

Den blå model repræsenterer den oprindelige 3D CAD-tegning af emnet, og den gule model repræsenterer det scannede point cloud. PoseFitter systemet matcher de to modeller og sikrer, at 3D CAD-tegningen behandles i 3D for, at scanningen opnår den samme position og placering som det fysiske emne, der befinder sig i malekabinen.

3D scanningssystemet scanner et 3D ”point cloud” af produktet, som bruges af PoseFitter-systemet til at få 3D CAD-tegningen til opnå samme position og placering som det scannede fysiske produkt..

Automatic Programmer

‘Automatic Programmer’ bruger 3D-modellerne, der repræsenterer produktet i korrekt position og placering, til at generere robotprogrammer. ‘Automatic Programmer’ sender det aktuelle program til robotten.

‘Automatic Programmer’ er omdrejningspunktet i løsningen og sikrer en høj overfladekvalitet, effektiv produktivitet og besparelser i forhold til maleforbrug og mandetimer.

Controller software

‘Controller’ er softwaren der sikrer, at robotprogrammene tilhørende de scannede emner bliver genereret af “Automatic Programmer”. Brugerfladen giver operatøren adgang til de genererede programmer og til hvilken type af emner, der er specificerede. ”Controller”-vinduet er vist til højre.

Vetherm Paint and sandblasting robot solutions
Vetherm Paint and sandblasting robot solutions

Videosystem

3D scanning-løsningen inkluderer et videosystem, der optager og gemmer en film af alle malejob med en ”traverse code” og tidsstempel. I det tilfælde hvor der er brug for dokumentation i forhold til fx udførelse, kvalitetskontrol, fejlfinding i forbindelse med et robotprogram genereret inden for de seneste to uger, kan kunden let søge efter og finde filmen af det specifikke job.

Videosystemet har et kamera for hver robot, der er installeret og det modtager status for hver enkelt robot via fabrikkens PLC. På illustration til venstre ses videosystemet. Computeren deles med “Automatic Programmer” og fabrikkens PLC som videosystemet kommunikerer med. Videosystemets enheder ses indenfor den røde ramme.

Ventherm's katalog

Søger du yderligere information? Læs venligst Ventherm’s katalog for produktdesigns, relevante referencer og specifikationer til brug og implementering af vores produkter.

Flag Denmark
Flag UK
Flag Sweeden
Flag Germany
Flag Spain
Flag france
Blastman Robotics

Sandblæsning med robotter

Ventherm tilbyder et bredt sortiment af avancerede robotløsningerne indenfor sandblæsning fra Blastman Robotics. Kontakt os for yderligere information.

Blastman logo

Yderligere information

Hvis du ønsker at vide mere om Ventherms industrielle løsninger eller se udvalgte referencer, er du meget velkommen til at kontakte os eller klikke for at se vores cases opdelt efter brancher. Du kan også besøge kontaktsiden for at få et overblik over vores verdensomspændende netværk af lokale distributører.